^Góra strony
 • 1 JĘZYKI OBCE
  Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański) w zakresie rozszerzonym - po 4 godz./tyg. w małych grupach.
 • 2 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE
  Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, językowe, matematyczne, chemiczne, biologiczne i sportowe (m. in. zajęcia z samoobrony) oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie.
 • 3 WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 26 uczniów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków, przyjazną i dobrze uczącą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole.
 • 4 E-DZIENNIK UCZNIA
  W naszej szkole oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego obowiązuje dziennik elektroniczny - rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci. E- dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego.
 • 5 WYKWALIFIKOWANA KADRA
  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole. Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane spotkania i rozmowy indywidualne.
baner

REKOLEKCJE 2017

PROGRAM REKOLEKCJI 29-31.03.2017 r. 

"Idźcie i głoście" 

29.03.2017 r., środa

8:45 - spotkanie z wychowawcą klasy 

9:00 - Facolare ( Szkoła)

9:45 - Rekolekcjonista ( kościół)

10:30 - Kirche in Not ( sala parafialna) 

Alternatywny program zajęć dla uczniów nieuczęszczających na religię 

8:45 - spotkanie z wychowawcą klasy 

9:00 - 11:00  - zajęcia alternatywne (A. Pawlik),sala 14 

 

30.03.2017 r. czwartek

8:45 - spotkanie z wychowawcą klasy 

9:00 - świadectwo alkoholika ( szkoła) 

10:00 Rekolekcjonista ( kościół) 

Alternatywny program zajęć dla uczniów nieuczęszczających na religię 

8:45 - spotkanie z wychowawcą klasy 

9:00 - 11:00  - zajęcia alternatywne ( 9:00 - 10:30 - A. Popielas - Kucznerowicz, 10:30 - 11:00 P. Brodzińska). sala 22

 

31.03.2017 r. piątek 

9:15  - spotkanie z wychowawcą klasy 

9:00 - Refleksje Biblijne +śpiew ( możliwość spowiedzi - kościół) 

10:00 - Msza Święta 

Alternatywny program zajęć dla uczniów nieuczęszczających na religię 

9:15 - spotkanie z wychowawcą klasy 

9:30 - 11:00  - zajęcia alternatywne (P. Brodzińska). sala 14

 

Rekolekcje prowadzi ksiądz Sławomir Krzeszewski. 

Prelegenci:

1. Focolare - P. Katarzyna Wasiutyńska

2. Pomoc Kościołowi w potrzebie - P. Tomasz Zawal 

3. Świadectwo - P. Ireneusz Garczarek 

 

Copyright © 2017. P.Sz.P. im. St. Wyspiańskiego w Obornikach Rights Reserved.


Facebook