^Góra strony
 • 1 JĘZYKI OBCE
  Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański) w zakresie rozszerzonym - po 4 godz./tyg. w małych grupach.
 • 2 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE
  Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, językowe, matematyczne, chemiczne, biologiczne i sportowe (m. in. zajęcia z samoobrony) oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie.
 • 3 WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 26 uczniów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków, przyjazną i dobrze uczącą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole.
 • 4 E-DZIENNIK UCZNIA
  W naszej szkole oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego obowiązuje dziennik elektroniczny - rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci. E- dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego.
 • 5 WYKWALIFIKOWANA KADRA
  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole. Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane spotkania i rozmowy indywidualne.
baner

E-dziennik ucznia

W naszym Gimnazjum od początku roku szkolnego 2011/2012 funkcjonuje elektroniczny dziennik ucznia - e-dziennik. Jest on bezpłatny dla naszych uczniów, ich rodziców i opiekunów.

Czym jest e-dziennik?

MEN

E-dziennik (inaczej dziennik elektroniczny lub internetowy dziennik lekcyjny) jest to nowoczesna forma prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Dziennik elektroniczny może z powodzeniem całkowicie zastąpić tradycyjny dziennik lekcyjny. Powstał on w celu uproszczenia i przyspieszenia pracy nauczycieli, poprawienia kontaktu rodziców ze szkołą, a także znajdowania obszarów podnoszenia jakości edukacji przy użyciu nowych technologii.

Internetowy dziennik lekcyjny spełnia wszelkie wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej z nowelizacji rozporządzenia o sposobie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, podpisanej 16 lipca 2009 r. Pozwala to na prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzienników elektronicznych.

Dziennik elektroniczny posiada szereg zalet, stanowiących o jego przewadze nad tradycyjnym. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich równolegle. Do działania takiego dziennika wystarczy tylko przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Firefox, Opera, itp.).

Dzięki takiemu rozwiązaniu Użytkownicy mają dostęp do e-dziennika z każdego miejsca gdzie jest Internet, a system aktualizowany jest na bieżąco.

Copyright © 2017. P.Sz.P. im. St. Wyspiańskiego w Obornikach Rights Reserved.


Facebook