^Góra strony
 • 1 JĘZYKI OBCE
  Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański) w zakresie rozszerzonym - po 4 godz./tyg. w małych grupach.
 • 2 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE
  Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, językowe, matematyczne, chemiczne, biologiczne i sportowe (m. in. zajęcia z samoobrony) oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie.
 • 3 WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 26 uczniów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków, przyjazną i dobrze uczącą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole.
 • 4 E-DZIENNIK UCZNIA
  W naszej szkole oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego obowiązuje dziennik elektroniczny - rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci. E- dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego.
 • 5 WYKWALIFIKOWANA KADRA
  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole. Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane spotkania i rozmowy indywidualne.
baner

Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach

Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach działa na podstawie decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu z dnia 20 września 2010 roku, z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Oborniki pod nr 4 z dnia 24 września 2010 roku. Organem prowadzącym Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach jest mgr Magdalena Krupczyńska. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Oferujemy wysoki poziom nauczania. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków, przyjazną i dobrze uczącą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole. Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane spotkania i rozmowy indywidualne.  Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański) po 4 godz./tyg. w małych grupach. Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, językowe, matematyczne, chemiczne, biologiczne i sportowe (m. in. zajęcia z samoobrony) oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie. Oferujemy zajęcia na basenie. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu i bibliotekę.

Zakres wiedzy i umiejętności, w które ma zostać wyposażony absolwent, określają przyjęte przez nauczycieli, oparte na obowiązujących podstawach programowych, programy nauczania poszczególnych przedmiotów.

W naszej szkole oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego obowiązuje dziennik elektroniczny - rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci. E-dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego. Rodzice mogą za pośrednictwem systemu zapoznać się z uwagami nauczycieli, dotyczącymi ich podopiecznych, a także mieć wgląd w plan lekcji i zapowiedziane na konkretny dzień klasówki.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie Szkoły Podstawowej i minimum dobre zachowanie. Rodzice ucznia podpisują umowę na okres nauki. 

Wpisowe wynosi 300 zł (wpłata przy podpisaniu umowy). 

Wysokość czesnego w Gimnazjum wynosi 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym oraz 125 zł w okresie wakacji (lipiec - sierpień), co przy policzeniu dodatkowych lekcji językowych, zajęć na basenie i innych zajęć pozalekcyjnych jest bardzo korzystną ofertą.

Wysokość czesnego w Szkole Podstawowej wynosi 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym oraz 150 zł w okresie wakacji (lipiec - sierpień).

Copyright © 2017. P.Sz.P. im. St. Wyspiańskiego w Obornikach Rights Reserved.


Facebook