^Góra strony
 • 1 JĘZYKI OBCE
  Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański) w zakresie rozszerzonym - po 4 godz./tyg. w małych grupach.
 • 2 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE
  Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, językowe, matematyczne, chemiczne, biologiczne i sportowe (m. in. zajęcia z samoobrony) oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie.
 • 3 WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 26 uczniów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków, przyjazną i dobrze uczącą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole.
 • 4 E-DZIENNIK UCZNIA
  W naszej szkole oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego obowiązuje dziennik elektroniczny - rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci. E- dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego.
 • 5 WYKWALIFIKOWANA KADRA
  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole. Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane spotkania i rozmowy indywidualne.
baner

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach ogłasza nabór do klasy VII Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.
Z powodu wprowadzenia reformy systemu oświaty Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach przekształca się w Prywatną Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach i ogłasza nabór do klasy VII. 

Aby zwiększyć szanse naszych uczniów w konkurowaniu z absolwentami gimnazjów ubiegających się o miejsca w szkołach średnich (kumulacja roczników) oferujemy zwiększoną ilość godzin nauczania języków obcych oraz nauk przyrodniczych.

Do pobrania jest formularz zgłoszeniowy i zasady rekrutacji.

Zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się 21 kwietnia br. o godzinie 18:00 w budynku szkoły, ul. Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki.


Tworzymy optymalne warunki do nauki, wychowania i rozwijania zainteresowań uczniów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i dobrze uczącą. W tym celu zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską wywodzącą się z obornickiego liceum, na czele z panią dyrektor Agnieszką Balcerowiak.

Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki) w małych grupach. Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia zgodne z ich zainteresowaniami. W ramach lekcji W-F oferujemy zajęcia na basenie.

Kolejną korzyścią dla ucznia i rodzica jest e-dziennik, który zapewnia rodzicom możliwość śledzenia wyników w nauce oraz frekwencji ich pociech przez Internet. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest jeszcze lepsza komunikacja nauczyciel - rodzic i szybka reakcja, gdy zaobserwuje się coś niepokojącego.

Wysokość czesnego wynosi 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym oraz 150 zł w okresie wakacji (lipiec - sierpień), co przy policzeniu dodatkowych lekcji językowych, zajęć na basenie i innych zajęć pozalekcyjnych jest bardzo korzystną ofertą.

Chcemy, żeby ta szkoła była dla uczniów nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale żeby kojarzyła się im również z dobrą atmosferą, zabawą i przyjaźniami.

Drogi uczniu - już możesz do nas dołączyć :)

Copyright © 2017. P.Sz.P. im. St. Wyspiańskiego w Obornikach Rights Reserved.


Facebook